was successfully added to your cart.

Kto korzysta z oferty executive coaching?

Autor Czerwiec 13, 2017Blog

Osobami korzystającymi z executive coachingu są m.in. prezesi, dyrektorzy, menedżerowie najwyższego szczebla oraz członkowie zarządów, czyli osoby, które w hierarchii organizacji zajmują najwyższe stanowiska, a na ich barkach spoczywa duża odpowiedzialność.

Co sprawia, ze niemal 100% CEO mówi o potrzebie coachingu, a aktywnie szuka jej jedynie 33%?

Paradoksalnie rozwój grupy zarządzającej, kluczowy dla strategii organizacji, rzadko zmierza do inwestowania w rozwój samoświadomości i umiejętności „miękkich”. Pokazuję moim klientom, że bez poznania swoich mocnych stron oraz ograniczeń, trudniej jest im wypracować najlepszy plan zarządzania zespołem czy firmą.

Kto potrzebuje executive coachingu?

Warto najpierw zastanowić się czy coaching to najlepsze rozwiązanie. Czasem zdecydowanie lepiej sprawdzi się mentoring, szkolenie lub zatrudnienie doradcy. Podjęcie decyzji to istotny moment, bo coaching nie może być stosowany jako metoda na wszystko, zwłaszcza jeśli liderem jest osoba zupełnie nie pasująca do wymogów stanowiska lub posiadająca podstawowe braki wiedzy w danym zakresie.

Jak coaching może się przydać? Najczęściej moja praca z klientami skupia się nad następującymi obszarami:

  • określanie priorytetów w zarządzaniu czasem,
  • modyfikacja sposobu zarządzania,
  • budowanie zespołu,
  • poprawa komunikacji z otoczeniem,
  • sprawniejsze delegowanie zadań.

Kiedy warto zainwestować w executive coaching?

Biorąc pod uwagę, że coaching jest procesem kosztownym od strony finansowej i czasowej, trzeba najpierw odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

  • Jaką wartość dla organizacji ma praca i działanie tej osoby?
  • Jak ściśle wyzwania stojące przed daną osobą, mają związek z celami strategicznymi organizacji?
  • Na ile dana osoba chce wziąć udział w coachingu?
  • Jakie są inne niż coaching możliwości rozwoju?
  • Na ile organizacja i przełożeni będą wspierać zmianę, nad jaką ta osoba będzie pracować?

Co wyróżnia dobrego executive coacha?

Executive coaching jest fascynujący i wymagający zarazem. Z jednej strony pozwala na pracę z ciekawymi osobami, przed którymi stoją duże wyzwania, z drugiej strony wiele wymaga od samego coacha. Wiele osób pyta, czy aby pracować jako coach w biznesie trzeba mieć wiedzę i świadomość biznesową. Wydaje mi się, że nie jest to wymóg konieczny do pracy w executive coachingu. Bardziej istotne jest tu zbudowanie relacji. Nie każdy CEO będzie chciał pracować z osobą, która nie ma świadomości, w jakim środowisku zawodowym i jakich okolicznościach tenże CEO na co dzień musi się poruszać. Spora grupa coachów kadry zarządzającej wywodzi się ze świata sportu, psychologii czy konsultingu. Rolą coacha jest stworzenie idealnych warunków do przemyśleń, analizy i zmiany perspektywy. Znajomość reguł biznesowych może w tym zarówno przeszkadzać jak i pomagać. Decyzja, z jakim coachem będzie się pracować najlepiej, zawsze należy do klienta, natomiast doświadczenie pokazuje, że wiarygodność biznesowa w executive coachingu zwykle bardzo się przydaje.

Katarzyna Piecha
Coach biznesowy Katowice | Śląsk