was successfully added to your cart.

Ile mamy silnej woli?

Autor Wrzesień 5, 2017Blog

Wydaje ci się, że należysz do osób, które nie mają silnej woli? Najprawdopodobniej to tylko twoja sprytna wymówka.

Wbrew temu co się powszechnie sądzi, silna wola nie jest stałą cechą, z którą człowiek się rodzi albo nie.

 

Czy masz wystarczające zasoby silnej woli?

Do niedawna sądzono, że o sukcesie życiowym decyduje przede wszystkim inteligencja. Współcześni psychologowie często podkreślają jednak, że o tym, czy nasze życie będzie wypełnione sukcesami, w dużej mierze decydują wytrwałość i umiejętność panowania nad swoimi reakcjami. Silna wola daje ludziom energię i determinację do przezwyciężania trudności, jakie pojawiają się na drodze do celu.

 

Optymistyczna koncepcja silnej woli

Roy Baumeister wraz z zespołem (Baumeister, Bratlavsky, Muraven, & Tice, 1998) zademonstrowali w swoich badaniach, że silna wola jest ograniczonym zasobem. Każdy dzień rozpoczynamy z pewną jej ilością i za każdym razem, gdy robimy coś trudnego lub wymagającego podjęcia decyzji, stopniowo ją zużywamy. Choć jedne osoby dysponują większą ilością „startową” silnej woli, to każdy może ją wyczerpać. Podejmowanie działań, które wymagają samokontroli, wpływa na możliwość wykonania kolejnych zadań.

Rankiem ludzie zaczynają dzień pełni energii, ale w miarę jego upływu – zwłaszcza jeśli jest pełen stresujących wydarzeń – ich siły się wyczerpują. Naturalne jest, że wieczorem nasza silna wola słabnie. Pod koniec dnia jesteśmy bardziej podatni na pokusy i trudniej wytrwać nam np. w utrzymaniu diety. Badania przeprowadzone w 2009 roku przez Nicole Mead pokazały nawet, że ludzie są bardziej skłonni kraść i oszukiwać wieczorem, kiedy ich zasoby woli są już zużyte.

Roy Baumeister wprowadził do obiegu naukowego metaforę „mięśnia woli”. Jego zdaniem kontrola nad sobą samym przypomina mięsień, który na skutek wysiłku słabnie, ale który można też trenować.

Podsumowując, badania nad silną wolą potwierdzają że:

  • silna wola nie jest czymś co się ma lub czego się nie ma, nie jest czymś z czym się człowiek rodzi,

  • jest zasobem, które opróżnia się i napełnia w ciągu dnia,

  • jest jak mięsień, który można nadwyrężyć, przemęczyć, ale potrafi się on regenerować i wzmacniać. Przemęczony jednak ma niewiele siły na radzenie przeciwnościami.

Jak lepiej wykorzystać zasoby silnej woli?

Wymówka „mam słabą silną wolę” nie ma więc pokrycia w rzeczywistości. Lepiej odpowiednio rozplanować swoje zadania, aby zwiększyć szanse na ich realizację. A co pomoże w skutecznym realizowaniu postanowień? Biorąc pod uwagę powyższe, nie należy przesadzać z ilością celów, wymagań i oczekiwań w ciągu jednego dnia. A także pamiętać, że wieczorem pokusa by ulec jest silniejsza, więc nie kumulować trudnych, wymagających samokontroli zadań na koniec dnia.