was successfully added to your cart.

Co sprawia, że coaching stał się tak popularny w biznesie?

Autor Czerwiec 2, 2017Blog

Coaching w biznesie przeżywa gwałtowny wzrost. Już 88% europejskich firm korzysta z coachingu (źródło: iccpoland.pl).

Co sprawia, że inwestycja w coaching dla pracowników stała się tak popularna?

Postanowiłam przyjrzeć się, co na ten temat mówią przeprowadzone w ostatnich latach badania.

Według International Coach Federation Global i Human Capital Institute (badanie „Building a coaching culture” opublikowane w 2015), niemalże 2/3 respondentów z organizacji o wysokiej kulturze coachingowej określa się jako „bardzo zaangażowani”, w porównaniu do zaledwie połowy w przypadku firm, które takiej kultury nie wprowadziły.

Firmy z rozwiniętą kulturą coachingową odnotowują większy wzrost dochodów – u  63% firm wzrost jest powyżej rynku, w porównaniu do organizacji bez rozwiniętej kultury coachingowej.

Badanie przeprowadzone przez  PricewaterhouseCoopers (PwC), na zlecenie ICF (2014 i 2015 rok), przedstawia jeszcze bardziej zachęcające dane:

  • prawie co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot z inwestycji,
  • średnio firmy odnotowały 7-krotny zwrot z inwestycji,
  • 86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje przynajmniej zwrot z inwestycji .

PricewaterhouseCoopers zapytało również respondentów, z jakich powodów zdecydowali się na skorzystanie z sesji coachingowych. Trzy najpopularniejsze odpowiedzi to:

  • chęć podniesienia własnej efektywności lub efektywności zespołu (42%),
  • zwiększenie pewności lub wiary w siebie (31%),
  • poprawa skuteczności zarządzania w biznesie (29%).

Z czego wynika taka skuteczność zastosowania coachingu w organizacji?

Sądzę, że fenomen polega między innymi na  ukierunkowaniu klienta na osiągnięcie bardzo konkretnego celu, a to w biznesie przekłada się na wyniki. Poza tym coaching jest metodą  doskonalenia swoich umiejętności prowadzoną w relacji jeden na jeden, która  uważana jest za jedną z najskuteczniejszych form uczenia się. Dobry coach, poprzez wspieranie i stawianie wyzwań, potrafi wydobyć z klienta naprawdę duże pokłady motywacji i chęci do działania.

Jak zatem sprawdzić czy naszej organizacji coaching faktycznie powoduje zmiany i przynosi efekty? Przede wszystkim należy przyjrzeć się następującym obszarom:

  • w jakim stopniu zrealizowano ustalone cele coachingowe i jak to przełożyło się to na cele biznesowe firmy,
  • czy poprawił się sposób delegowania zadań,
  • jakie zmiany nastąpiły w zakresie kompetencji poszczególnych menadżerów,
  • jak zmieniła się komunikacja na linii podwładni-przełożeni.

Organizacje w których pracujemy to żywe organizmy, które nieustannie podlegają zmianom. Wiele osób uważa, że coaching to chwilowa moda, która niedługo przeminie. A dla mnie popularność coachingu to właśnie efekt tych zmian i ewolucji , jakie zaszły w postrzeganiu pracy i pracownika. Organizacje stawiają na odpowiedzialnych i skutecznych liderów, a ci z kolei, aby w pełni wykorzystać swój potencjał, potrzebują wspierającego otoczenia. Inwestowanie w coaching dla menadżerów to dziś nie tylko chęć osiągania lepszych wyników dla firmy, ale także budowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej, która skupia się na takich wartościach jak docenianie, wspieranie i dbanie o zrównoważony rozwój i sukces poszczególnych jednostek.