was successfully added to your cart.
Tag

executive coaching - www.katarzyna-piecha.pl

Kto korzysta z oferty executive coaching?

Osobami korzystającymi z executive coachingu są m.in. prezesi, dyrektorzy, menedżerowie najwyższego szczebla oraz członkowie zarządów, czyli osoby, które w hierarchii organizacji zajmują najwyższe stanowiska, a na ich barkach spoczywa duża odpowiedzialność.

Co sprawia, ze niemal 100% CEO mówi o potrzebie coachingu, a aktywnie szuka jej jedynie 33%?

Czytaj więcej